Remonty Łódź - Monter Vis

MONTER VIS Łódź - firma remontowo-budowlana

Wykonujemy prace remontowo-budowlane na terenie Łodzi i okolic.


Niewidzialne spoiny


Płyty g-k na poddaszu
Płyty g-k na poddaszu

Ceny poszczególnych materiałów niewiele mówią. Zobaczmy więc, jaki będzie realny koszt wykończenia poddaszy najpopularniejszymi z nich. Płyty drewnopochodne montuje się bezpośrednio do więźby i nie trzeba budować rusztu. Gdy robimy boazerię, odchodzi koszt spoinowania. Płyty g-k są tanie, ale ich montaż wymaga wielu dodatkowych akcesoriów. Jak widać, cena produktu to jeszcze nie wszystko. Żeby zyskać pełen obraz kosztów, policzmy, ile przyjdzie zapłacić za okładziny z różnych materiałów w domu o dachu prostym i bardziej skomplikowanym.


Dwa projekty domów posłużą nam za przykład do obliczenia kosztu wykonania okładzin na poddaszu. Dom z gankiem to nieduży budynek o prostym dachu dwuspadowym bez lukarn. Dom na każdą pogodę jest większy, ma dach wielopołaciowy i lukarny. Porównamy tylko koszt okładzin na skosach i sufitach.

Zakładamy, że ściany będą wykończone w sposób tradycyjny. Do porównań wybraliśmy najpopularniejsze materiały okładzinowe: płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe, cementowo-włóknowe, drzewno-magnezytowe oraz boazerię drewnianą. Zakładamy również, że płyty g-k i g-w będą montowane do stalowego rusztu, boazeria do drewnianego, a płyty c-w i d-m - bezpośrednio do więźby.

Do wyliczeń przyjęliśmy następujące koszty brutto:
• płyty gipsowo-kartonowe zwykłe-7,16 zł/szt., 7,52 zł/m²;
• płyty gipsowo-włóknowe -22,4 zł/szt., 23,07 zł/m²;
• płyty cementowo-włóknowe - 91,67 zł/m²;
• płyty drzewno-magnezytowe - 61,77 zł/m²;
• klej do spoinowania płyt drzewno-magnezytowych - 15 zł/kg, 1,5 zł/m²;
• boazeria świerkowa, szerokość desek 6 cm - 31,72 zł/m²;
• listwy drewniane do budowy rusztu - 1,89 zł/m²;
• wkręty do drewna - 0,18 zł/szt, 1,08 zł/m²;
• cokoły i listwy wykończeniowe z drewna -3,8-7,8 zł/m;
• lakier chemoutwardzalny do drewna - 14,7 zł/l, 1,05 zł/m²;
• szpachlówka do drewna - 8,43 zł/l, 1 zł/m²;
• profile stalowe C - 3,4 zł/m; 6,46--8,94 zł/m² (zależnie od rozstawu profili w danym rozwiązaniu);
• profile stalowe U -2,53 zł/m; 1,01 zł/m²;
• wieszaki stalowe do rusztu - 0,84 zł/szt., 1,28-3 zł/m² (zależnie od rozstawu w danym rozwiązaniu);
• łączniki wzdłużne do rusztu - 0,59 zł/szt.; 0,31 zł/m²;
• klamry do mocowania płyt cementowo-włóknowych - 0,05 zł/szt., 1 zł/m²;
• blachowkręty - 0,04 zł/szt., 0,74-0,76 zł/m²;
• wkręty - pchełki - 0,02 zł/szt, 0,16 zł/m²;
• masa szpachlowa do płyt g-k i g-w - 1,37 zł/kg, 0,41 zł/m²;
• masa szpachlowa do płyt c-w - 48 zł/kg, 2,88 zł/m²;
• gips szpachlowy - 1,56 zł/kg, 0,20 zł/m²;
• taśma fizelinowa - 0,17 zi/m, 0,17-0,30 zł/m² (zależnie od rozwiązania);
• taśma wzmacniająca do płyt cementowo-włóknowych - 7,8 zł/m, 8,03 zł/m²;
• siatka z włókna szklanego - 0,57 zł/m²;
• stawka podstawowa za roboczogodzinę - 11 zł.

Cenę robocizny wyznacza między innymi Katalog Nakładów Rzeczowych. Niestety, odnośnie do wykonywania okładzin na poddaszu nie bierze on w ogóle pod uwagę stopnia skomplikowania połaci, istnienia okien dachowych, lukarn, kominów. Cena roboczogodziny jest w nim uśredniona. Uprzedzamy jednak, że wykonawcy mogą żądać wyższej ceny za dom o skomplikowanym poddaszu niż za dom o prostych połaciach.

Z porównania wyraźnie wynika, że płyty g-k są najtańszym materiałem do wykańczania poddaszy, choć stosunek kosztów materiału i robocizny jest tu niemal wyrównany. Najwięcej zaoszczędzą więc ci, którzy zdecydują się na płyty g-k i sami je zamontują. Niewiele droższa jest okładzina z płyt gipsowo-włóknowych. Bardzo droga okazuje się boazeria drewniana.

Szczególnie dużo musimy tu zapłacić za robociznę. Konieczne jest też lakierowanie, które podnosi cenę. Drogie są również płyty cementowo-włóknowe, choć za ich ułożenie w porównaniu z kosztem materiału zapłacimy bardzo mato. Tanie jest też ułożenie płyt drzewno-magnezytowych. Koszty są tu niższe, niż za montaż okładziny z płyt g-k lub g-w, mimo że uwzględniają tynkowanie.